SIRO ĐƯỜNG NÂU ( SUNNY – ĐÀI LOAN)

Giá: Liên hệ

SIRO ĐƯỜNG NÂU ( SUNNY – ĐÀI LOAN)

Khối lượng tịnh: 2,5 kg                  Khối lượng cả bì: 2,6 kg

Ngày sản xuất: In trên bao bì.       Hạn sử dụng12 tháng kể từ ngày sản xuất.        

Danh mục: